Slovníček pojmů

 1. Akantový ornament je stylizovaná verze skutečné rostliny Paznehtník ostnitý. Je výchozím vzorem pro ornamenty už po několik století. Hojně se používá na zbraních.
 2. Arabeska je ornament vycházející z akantového listu.
 3. Baroko jsou umělecký sloh, který se vyznačuje charakteristickými znaky. Dynamika, oblé tvary, rozevláté roucho, bohaté ornamenty.
 4. Baskule nebo lůžko je část lovecké pušky, která slouží jako závěr a uvnitř má ukrytý spoušťový a bicí mechanismus.
 5. Boční deska, bočnice je destička na boku zbraně, na které je připevněný zámek (mechanismus).
 6. Botka je koncová část pažby, která se opírá do ramene.
 7. Botka pistolové rukojeti – medailon je koncová část pažby v místě pistolové rukojeti, která je často zdobená.
 8. Brynýrování je speciální povrchová úprava černé barvy
 9. Čakan je rytecký nástroj pro modelování nebo matování.
 10. Dno schránky je víčko nábojové schránky na spodní straně dlouhých zbraní.
 11. Dvojka je druh lovecké zbraně, která má hlavně umístěné vedle sebe.
 12. Ferlašský reliéf je nízká téměř plochá rytina se zvýrazněnými hlavními rysy. To znamená, hlavní tvary jsou odděleny hlubší širší rýhou a detaily jsou vyryté jemnou vlasovou rytinou.
 13. Gravírování je cizím slovem rytí.
 14. Hlaviště je hlavní část pažby tzv. „pádlo“.
 15. Karát je jednotka, která udává obsah drahého kovu ve slitině.
 16. Klika závěru je páka, pomocí které se otvírá zbraň. Koncovky (kuličky) na jejím konci jsou často zdobené.
 17. Kohout je pohyblivá část některých zbraní, která má za úkol spustit výstřel.
 18. Kozlice je druh lovecké zbraně, která má hlavně umístěné nad sebou.
 19. Matování je sjednocení povrchu na pozadí jemnou zrnitostí
 20. Mědirytina je měděná destička s vyrytým motivem. Většinou určená k tisku.
 21. Patina je povrchová úprava napodobující staré zboží.
 22. Pistolová rukojeť je část dlouhé pažby, za kterou se drží zbraň, tak že obejmete krk (pistolovou rukojeť) dlaní. Většinou je zdrsněná pro lepší úchop.
 23. Politura je stará povrchová úprava dřeva. Předchůdce laků.
 24. Pouzdro nebo plášť závěru je svrchní část závěru, uvnitř které se pohybuje závěr.
 25. Předpažbí je část pažby dlouhých zbraní. Nachází se pod hlavní, jeho kování těsně sousedí s tělem baskule a je tak často součástí celkové výzdoby zbraně.
 26. Ráže (kalibr) je průměr hlavně, který je shodný s nábojem pro danou hlaveň.
 27. Reliéfní plastika je technika, která napodobuje skutečnost trojrozměrným způsobem. Představte si maketu zvířete, kterou rozpůlíte podél a jednu polovinu položíte řezem na podložku.
  Reliéfů je několik druhů, podle toho jak moc vystupují nad podložku. O tom si můžete více přečíst ZDE   Reliéfní plastiky mohou znázorňovat postavy i ornamenty. Je to nejnáročnější technika na cit pro hmotu, zkušenost i zručnost. Nejčastěji kombinuji reliéf zvíře s ornamentem rytým na výšku, jako je to pěkně vidět ZDE
 28. Rytina do hloubky je technika podobná kresbě. Využívá vyrytou a černěnou drážku podobně, jako když kreslíme perem nebo tužkou. Soustava drážek vytváří na kovu obraz, který je vyrytý sítí drážek. Drážky jsou hlubší než okolí, je to tedy rytina do hloubky. V ceníku ji nazývám vlasová rytina. Vidět ji můžete jako scény s divokými kachnami. Vlasová rytina známkové úrovně na brokovnici Beretta 690
 29. Rytina na výšku je tvořená tak, že ornament je ponechán a okolní materiál odebraný.
  Jak vypadá rytina na výšku vyrytá na zbraních je vidět na výzdobě brokovnice
 30. Rýtko je nástroj pro ruční ryteckou práci. Soustavou rýh vytváří výzdobu zbraně.
 31. Sekáček je rytecký nástroj pro hlubší práci.
 32. Secese umělecký sloh, který čerpal z přírody. Náš nejznámější umělec A. Mucha
 33. Spoušťová deska je spodní část zbraně, která nese spoušťový mechanismus.
 34. Stínování je vytváření dojmu plasticity pomocí tmavých a světlých ploch, které plynule přechází jedna v druhou.
 35. Šrafura je síť čar, které vytváří světlo a stín a tím dojem plasticity.
 36. Štoček je kus materiálu, na kterém je rytina. Často je to nástroj pro další řemeslníky např. knihaře nebo sedláře.
 37. Temenní klička je páčka na horní straně zbraně, která otevírá spojení mezi lůžkem a hlavní.
 38. Taušírování je vykládání kovu jiným kovem. Taušíruje se většinou ocel zlatem, stříbrem, platinou.
 39. Troják je druh kombinované lovecké zbraně, která má svazek hlavní. Ty obsahují dvě brokové a jednu kulovou ráži.
 40. Vlasová rytina známkové úrovně. Tak jsem si pojmenovala ty nejnáročnější miniaturní jemné rytiny.
 41. Záštita je přední i zadní část rukojeti nože.