Před nedávnem jsem navštívila výstavu „100 let česko-slovenské koruny” na Pražském hradě a rozhodla jsem se přiblížit vám základní principy vzniku našich krásných bankovek. Bankovky i mince, které berete každý den do ruky, by totiž bez rytce nevznikly.

Bankovky jako umělecká grafika

Většina lidí vnímá peníze jen jako platidlo a málokdo ví, že bankovky i mince jsou umělecká díla! Tvorba těch našich je svěřená těm nejlepším výtvarníkům i rytcům a je to na nich znát. Výroba bankovek je velmi úzce spjata s rytectvím, a proto jsem se rozhodla podělit se o zajímavosti, které znám. Podrobný návod a postup, jak vyrobit vlastní bankovku neznám ani já, mnoho informací o postupu a ochranných značkách je v zájmu ochrany před paděláním pochopitelně tajných, nicméně zde jsou základní rysy. Máte v kapse pravé peníze?

Šrafura a rytina do hloubky

Rytec, který je poctěn takovou zakázkou, a je mu zadána výroba bankovky nejprve zhotoví tzv. ’’rozkresbu’’. To je vlastně přenesení návrhu od výtvarníka do systému čar a teček (šrafura), které jsou vyryty do kovové desky. Už samotné přenášení návrhu je ruční práce a tím pádem může vzniknout množství nepravidelností. Tyto nepravidelnosti jsou při rytí do kovové desky pečlivě zaznamenávány a samy slouží jako geniální ochranný prvek bankovky. Jednoduše, ačkoliv se to nezdá, i při výrobě peněz platí, že každý kus je originál.  Na obrázku je vidět rytce při práci i systém čar neboli šrafuru.

Foto zvětšené šrafury
Každá barva se ryje na samostatnou desku.

Rytec tedy musí umět svým citem vytvořit takové šrafování, aby byl zachovaný celkový vzhled návrhu, tedy i ten barevný. Barvy se nesmí překrývat, aby byly na výsledné bankovce vidět. Během tištění se sleduje soutisk jednotlivých barev na přesně vybraných místech (tzv. soutiskové značky) a evidují se i ty nejmenší odchylky, které poté také slouží jako poznávací znaky pravosti. Celý proces je mistrovské spojení umělcova talentu a řemeslné virtuozity.

Na tomto detailu vidíme místo, kde se setkává více barev na jedné bankovce. To také znamená, že kolik barev máme na bankovkách, tolik je vyryto desek a tolikrát musí projít papír tiskem!

A jak poznáte naprosto jistě pravou bankovku?

Jednou z nejspolehlivějších metod je tzv. sklopný efekt. Na každé bankovce je místo, kde je vyrytá hodnota (např. „200“).  Číslo je ryté vodorovně, ale okolí číslice je ryto svisle. Když otáčíte bankovkou a díváte z hodně šikmého úhlu, číslice tmavnou. Když bankovku pootočíte o 90 stupňů, zesvětlají. Tomu se říká sklopný efekt. Je používán na všech dokumentech, které potřebují nějakým způsobem ochránit před paděláním, tak jako třeba řidičák. Rytiny jsou všude kolem nás a každý z nás se s nimi dostává do styku několikrát denně, věděli jste to?

Pokud se na bankovku podíváme shora vidíme, že tahy číslic jdou vlastně kolmo na tahy okolí, díky čemuž vzniká sklopný efekt.

Zde vidíme číslice tmavé a okolí světlejší.

Pokud ale bankovku otočíme o 90 stupňů, rázem jsou číslice světlé a pozadí tmavé. Tak co, máte v peněžence padělek?

Hlubotisk

Znamená tisk z hloubky. Tímto druhem tisku jsou vyráběny všechny naše bankovky. Když se podíváte na můj starší článek „Mědirytina“, tak na videu uvidíte celý postup autorského ručního tisku. https://iris-rytectvi.cz/uncategorized/medirytina-3/

Tento způsob tisku je charakteristický tím, že se barva po vytisknutí nevpíjí do papíru, ale zůstává vystouplá na povrchu. Při hodně velkém zvětšení to připomíná vystouplé brázdy na poli. Tím, jak dopadá světlo nejprve z jedné strany, jsou osvětlené pouze vrcholky barvy. To znamená, že je osvětlená menší plocha povrchu číslice a tím pádem se číslice našemu oku jeví jako tmavá v porovnání s pozadím. Pokud bankovku otočíme o 90 stupňů, světlo dopadá souběžně s barevnou ’’brázdou” a je osvětlen její větší povrch, takže se nám číslice jeví jako světlé, zatímco pozadí vidíme tmavé, protože na něj dopadá světlo pouze na vrcholky. Je to vlastně hra stínů, díky které vzniká sklopný efekt.

SCHEMA – barva vystupující nad povrch a dopad světla-sklopný efekt

Průhledová značka

Dobrý a rychlý rozeznávací znak vašich bankovek je průhledová značka. Na jedné straně je vyrytá jedna část znaku a druhá část je dokončena na opačné straně tak, aby při průsvitu tvořily obě části celek.

Zde vidíme jednu stranu znaku.

Toto je jeho opačná strana.

A tady máme průhled, kdy se obě strany spojí v jednu a vytvoří znak ČR.

Vodoznak

Další zajímavostí je tzv. vodoznak. To je ten obrázek, který je vidět proti světlu.Ten se tvoří již při výrobě papíru. Síto pro vodoznak z muzea ve Velkých Losinách je na obrázku. Papír má v místě znaku jinou hustotu, a je tak vidět jen proti světlu. Velké Losiny doporučuji, je to krásné místo a velice zajímavé muzeum, člověk se dostane přímo do výroby papíru.

Foto síta z muzea ve Velkých Losinách.

Tady je vodoznak při pohledu na bankovku proti světlu. Další zajímavostí jsou ty červené čárky v papíře. Jsou to vlákna, která pod UV lampou svítí modrým světlem, a označují tak pravost bankovky. Ve škole nám říkali, že jsou to srnčí chlupy.

Tak a teď už vás nikdo nenapálí s žádným padělkem!

Iris Fojtíková