Nedávno se mě jeden redaktor ptal, co to je rytectví a musím říct, že, jsem se musela zamyslet. Trochu poeticky bych řekla, že rytectví je zdobení předmětů denní potřeby. Dělat z obyčejných věcí krásné umělecké kousky, to je cílem rytectví a také moje motto.

Potřeba, zdobit si svoje zbraně a mít tak něco výjimečného, je s námi od pradávna.  Od počátku to bylo spojení výtvarného nadání, manuální zručnosti a vynalézavosti.

Tady někde je asi původ zdobení zbraní.

Obrovský rozvoj řemesel po objevu mědi a pak železa, přinesl rozkvět i pro rytectví. Rozvíjel se obchod a s tím i potřeba označovat produkty vlastními výrobními značkami, které vyráběli rytci. Potřeba vyjádřit svoji pozici na společenském žebříčku měla vliv i na zdobení předmětů denní potřeby a tedy i zbraní. Chladných i palných.

Zlatý věk rytectví přinesl objev knihtisku. Celé dílny rytců převáděly oltářní obrazy do čárek, aby se daly vyrýt do měděné desky a potom tisknout jako ilustrace. V minulosti byly knihy vzácností, a proto byla hodně zdobená hlavně jejich vazba.

Nářadí pro zdobení knižní vazby dělali také rytci. Štoček pro zdobení na desky knih.

Děkuji Vám a příště o tom kde všude se můžete setkat s rytinou.

Iris Fojtíková