Zabývám se grafickou tvorbou už hodně dlouho.

Tvořím technikou tisku z hloubky. Všichni se s ní denně setkáváme, jen o tom nevíme. Jsou to všechny bankovky, které se dodnes vyrábí nezměněným způsobem.

 

Je to technika hodně stará, svůj největší rozmach zažila v renesanci, kdy celé dílny rytců vytvářeli knižní ilustrace.

Dnes je už velmi vzácná a jako volná tvorba se občas objevuje v souvislosti s takzvanou malou grafikou. Malou proto, že výroba tiskové desky je hodně pracná. A rytiny na zbraních? To je také taková malá grafika ☺. Jen už se z ní potom nic netiskne.

 

Chci vám přiblížit tuto krásnou uměleckořemeslnou techniku, a proto vám teď budu vyprávět příběh jednoho exlibris.

 

Co to je exlibris?

Latinská slova Ex libris znamenají Z knih a v evropském prostoru se od středověku používala k označení vlastnictví knih. Protože majitel knihovny, obvykle šlechtic, církevní hodnostář nebo instituce potřeboval trvale označit větší počet knih, jevil se vlepovaný lístek jako nejvhodnější. Na něm býval téměř vždy rodový znak, erb majitele buď samotný (v té době zcela postačil k identifikaci majitele, který jeho prezentací posiloval svoji prestiž) nebo ve spojení se slovy Ex libris, Ex bibliotheca, rodovým heslem, jménem nebo jiným textem. V průběhu 19. stol., kdy kniha přestala být prestižním majetkem, zvyk označovat každou knihu nákladnou rytinou postupně ustupoval, vlepované lístky (tzv. užitková exlibris) byly tištěny běžnou tiskovou technikou. Stará exlibris, mnohdy velmi zajímavá a krásná, začala zajímat heraldiky, genealogy, sběratele krásných tisků a pomalu se stávala předmětem sběratelství. Někdy v poslední třetině 19. stol. přišli tito sběratelé s nápadem, že ve svých sbírkách nemusí mít jen exlibris stará, ale že podle jejich vkusu je mohou vytvořit a vytisknout i umělci a rytci současní; ta pak mohou mezi sebou vyměňovat a rychleji rozšiřovat své sbírky. Zrodilo se tzv. sběratelské exlibris, které nebylo určeno k vlepování do knih, ale stalo se převážně předmětem sběratelství.

 

Exlibris Kateřina Střechovská

Exlibris Kateřina Střechovská
Tak je psáno i na měděné destičce. To je základní informace, která se na těchto grafikách objevuje.

Návrh

A potom je potřeba zjistit něco o samotném člověku, který si u mě exlibris objedná.

Nejlepší je osobní setkání u zákazníka doma nebo v kanceláři, abych viděla prostředí, zjistila, co dělá, co má rád, jaké má záliby a prostě něco bližšího. Z toho vytvořím nějaký náčrt, který po odsouhlasení dopracuji a vytvořím kresbu, podle které vznikne rytina.

návrh

MĚDĚNÁ DESKA

Přenos kresby na plech

Tu pak přenesu na připravený plech. Musím stranově převrátit celý obraz, aby se po vytisknutí dal číst text.

přenos kresby na plech
Obrysy

A začnu jemně rýt obrysy.

obrysy kresby
Potom to vypadá asi takto.
obrysy kresby

Stínování

Teď je čas přejít ke stínování. To je ta nejpěknější a také nejtěžší část rytiny. Zde dávám zobrazované věci tvar. Tak jako v kresbě tužkou tvořím stín tak i rýtkem tvořím různě široké čárky, které vytvoří v tisku tmavé místo a tedy také stín.

stínování kresby
Někdy je potřeba, doplnit rytinu o čárky, které na návrhu nebyly, ale jsou potřeba. Tak si lehce bělobou zamáznu ten kousek, kam chci kreslit a tužkou nebo přímo jehlou tam přidám, co potřebuju a rýtkem vyryju.
stínování

Výplně písmen

Extra úkol je, když si navrhnu nějaký široký typ písma. Kdybych odebrala celou plochu, tak by se na papír nic nevytisklo. Vyplním proto písmena šrafurou nebo křížkováním.

výplně písmen

Smirkování

Nakonec všechno důkladně jemně osmirkuju, aby nezůstaly otřepy a vyhrnuté okraje. Dělám to i v průběhu celé práce, abych dobře viděla, co jsem vlastně vyryla. 

Na konci procesu postupuji od hrubších smirků cca 400, až k jemným 1500 i víc. Je to nutné pro příští úspěšný tisk. Za prvé málo osmirkovaná rytina netiskne vůbec nebo dvojitě nebo vynechává a všelijak prostě zlobí. Za druhé škrábance po hrubém smirku tisknou také. Je to sice drážka, kterou nechceme ale tiskne většinou líp než ty, které jsme vytvořili.

Tisk

Tisk z hloubky je samostatný obor a proto ukázka na mém videu je opravdu jen náhled na to, jakým způsobem se barva dostává na papír. 

Tímto způsobem se vyrábí takzvané ceniny. Jsou to bankovky, kolky, známky i části našich dokladů jako občanky nebo řidičáky. Pro jejich hromadnou výrobu existují stroje a tiskne se i z více matric.

V rovině volné grafiky je však mnoho prostoru pro výtvarné vyžití. Nejčastěji se setkáme s touto technikou v podobě tzv. malé grafiky. Je to prostě malý grafický list od A6 formátu a méně.

 

smirkování

Já se osobně takovou tvorbou zabývám a co víc, učím tuto krásnou techniku ve svých řemeslných kurzech.

Vyrábíme rytá přáníčka, novoročenky, pozvánky nebo jen tak něco pěkného. Vyryjeme destičku, kterou potom vytiskneme. A tisknout můžete další a další kopie. V rámečku na zdi vám obrázek bude připomínat chvíle strávené tvůrčí soustředěnou prací.

 

Vyberte si kurz a přijďte si to zkusit!              

https://iris-rytectvi.cz/kurzy/

Těším se na vás!

 

Iris Fojtíková - Umělecké rytectví

Chcete být v obraze a dozvědět se o dalších článcích a akcích? Přihlaste se k odběru Newsletteru na této stránce a nic vám neunikne! Vše dostanete e-mailem.