Před časem jsem dělala pořádek ve skříni a narazila jsem na skvělou věc! Jelikož jsem rytecký nadšenec, tak si schovávám výstřižky, časopisy, adresy a všechno, co si jen dokážete představit. No a když jsem uklízela tu skříň, narazila jsem na skvělý článek, který jsem si kdysi vystřihla z časopisu Myslivost a jmenuje se Vyplatí se investovat do zbraně? 

Není pořízení drahé zbraně vyhození peněz? Je drahá zbraň zbytečný luxus a kdo ji má je snob? Odpovídá vysoké ceně zbraně také její kvalita? Každý z nás určitě někdy přemýšlel nad tím, kam nebo do čeho investovat. Tento článek vysvětluje důvody, proč investovat do zbraně.

Pojďme si to rozebrat postupně.

Co dělá drahou zbraň drahou zbraní?

Nabídka loveckých zbraní je široká a cena odlišná, jak se v tom má člověk vyznat. Netroufám si nikomu radit, jakou zbraň by si měl vybrat, a která je ta nejlepší. Jak si můžeme představit výběr je ovlivňován mnohým, do hry se dostává cena, účel, ráže, značka apod. Abychom pochopili, co dělá luxusní zbraň luxusní zbraní musíme se podívat na to, jak se zbraně vnímaly v myslivosti v minulosti. Tradice české myslivosti se v minulé době soustředila spíše na funkčnost zbraně. Aby fungovala, střílela přesně, byla bezpečná, dobře se s ní manipulovalo, dnes se tomu říká uživatelská přívětivost. Toto spíše technické vnímání zbraně jako nástroje převládlo nad vnímáním zbraně jakožto uměním, reprezentace majitele a především nad vnímáním zbraně jakožto investicí.

Když byste si mohli koupit auto jaké byste jen chtěli, určitě byste si koupili nejen takové s dobrými technickými parametry, které se vám bude dobře používat a bude dlouho sloužit, ale i takové, které se vám bude líbit, bude vás reprezentovat a bude podle vašeho vkusu. Se zbraněmi je to stejné.

Teď pár technických parametrů, které si dovolím zkopírovat přímo z článku. Je tak skvěle napsaný, že nemám proč ho přepisovat. Původní článek je vyznačen kurzívou a mé dodatky jsou obyčejným písmem 🙂

U opakovacích kulovnic cenu nejvíce ovlivňuje značka

Jak ovlivňuje konstrukce zbraně její hodnotu? Způsob konstrukce zbraně, uspořádání jednotlivých uzlů a použité materiály předurčují spolehlivost, bezpečnost a životnost zbraně, takže cena nové zbraně je potom přímo úměrná úrovni zvoleného řešení. U opakovacích kulovnic je situace jednodušší než u brokovnic nebo kulových dvojáků a kozlic. Opakovací kulovnice se v drtivé většině vyrábějí v osvědčeném systému Mauser a jejich cena je odvislá spíše od značky výrobce než od konstrukčního uspořádání, které je víceméně stejné nebo podobné. U renomovaných značek lze ale očekávat dílčí vylepšení mechanismů, dokonalé zpracování detailů, bohatší příslušenství a použití kvalitních materiálů. Zatímco kvalitní opakovací kulovnici z evropského kontinentu pořídíme za 1000 – 3000 Euro, podobná zbraň např. z produkce anglického výrobce Rigby přijde na minimálně 10 000 Euro. (ceny z roku 2007) Ceny použitých opakovacích kulovnic, kromě zbraní anglických, mají běžnou klesající tendenci. Pokud pořizujeme opakovací kulovnici dražší, kupujeme současně s jistotou vyšší kvalitu, přesnost, komfort ovládání, spolehlivost a životnost.

Konstrukce závěru signalizuje technickou hodnotu zbraně

Nejširší spektrum možností je u zbraní s lůžkovým závěrem, tedy u jednohlavňových a dvouhlavňových brokovnic a kulovnic. Cena zbraní s lůžkovým závěrem je přímo úměrná uspořádání závěru a zámků. Nejlevnější zbraně mají jednoduchý závěr a běžný jednoduchý zámek např. typu Blitz. Životnost, bezpečnost a spolehlivost takové zbraně je omezenější a také cena zbraně „z druhé ruky“ bývá nepatrná.

Hodnota zbraně roste se způsobem uzamčení, tedy s počtem bezpečnostních prvků uzamčení závěru, které brání silám při výstřelu proti otevření závěru. Kvalitnější zbraň musí mít minimálně dvojnásobný závěr, u něhož bývají nejčastěji dva hlavňové háky a klíny. U nejhodnotnějších zbraní je použit trojnásobný závěr (Greener nebo Purdey), který najdeme např. na brokových dvojkách nebo kulových dvojácích Merkel nebo ZP, případně je zbraň vybavena až čtyřnásobným závěrem. Čtyřnásobný závěr je např. řešen dvěma hlavňovými háky s klíny a Kerstenovým uzamčením. Tyto závěry jsou použity na kozlicích Merkel nebo Brno Super a dalších zbraních a signalizují vysokou technickou hodnotu zbraně.

Důležitou součástí zbraně je pažba

A to je fakt! Dobrou zbraň totiž nedělá jen dobrá technická konstrukce, aby všechno sedělo tak, jak má, nikde nic nezadrhávalo. To máte vidět, když koupím novou zbraň pro klienta a sednu si k ní a začnu rýt. Dost často ještě před rytím beru do ruky pilník a šmirgl a musím zahladit groty a hrany, které přišly z výroby tak nějak nedotažené do konce. K dobré technické stránce, bezpečnosti a hezkým rytinám patří i pažba. S tou mi pomáhá můj šikovný manžel. Je to pan mistr puškař na slovo vzatý a přesně tak, jak píšou pánové v článku, na luxusní pažbu se nejlépe hodí ořech, který má pěknou kresbu. Nebo jiné vhodné dřevo, dost často exotické, aby to bylo něco, co u nás nemáme. Exotické zboží bylo již od pradávna ceněno. Samotná pažba tak má velkou hodnotu. Jak by ne, ruční mistrovská práce, kvalitní drahé dřevo s hezkou kresbou, radost pohledět.

Největší vliv na cenu zbraně má druh zámku

Konstrukce zámku, tedy napínacího, spoušťového, bicího a pojistkového mechanismu, ovlivňuje cenu zbraně s lůžkovým závěrem nejvíce. Hodnotnější než zámky Blitz jsou pro svou spolehlivost a trvanlivost lůžkové zámky Anson Deeley. Jejich výroba je pracnější, a tedy se na zbraních vyskytují méně často. Ze známých výrobců je do svých zbraní osazuje např. firma Merkel.

Nad zámky Anson Deeley stojí zámky postranní, umístěné na boční desce. Hodnotné jsou boční zámky, především s „V“ pery. Pro snadnější čištění a konzervaci bývají někdy u dražších zbraní postranní zámky vyjímatelné bez použití nářadí.

Nejdokonalejší, nejspolehlivější, nejbezpečnější a také nejtrvanlivější, ale výrobně i nejsložitější, je zámek pocházející z konstrukční dílny anglického výrobce Holland a Holland, který má bicí kladívko zachyceno na dvojitých ozubech, což zajišťuje jednak nejvyšší bezpečnost proti samospuštění, a jednak nejdelší životnost mechanismu. U výroby těchto zámků je nezbytný převažující podíl přesné a jemné ruční práce, a proto jsou nejdražší. Zbraně se zámky Holland a Holland jsou také nejcennější a mezi staršími zbraněmi nejvyhledávanější.

V meziválečném období u nás existovalo několik puškařů a výrobců zbraní se zámky Holland a Holland. Nejlepší zbraně s těmito zámky pocházely z puškařství Lověna, J. Nowotny, Hubertus, z České Zbrojovky Praga a dalších v Praze nebo od Duška z Opočna, Tichého z Ostravy, Smidy z České Skalice nebo Trnky z Brna. Mimo to se také zámky nebo celé zbraně dovážely především z Belgie. I když zbraně se zámky Holland a Holland byly velmi drahé a jejich cena se vyrovnala ceně osobního automobilu, byly žádané především z vrstev továrníků, statkářů, šlechty a dalších majetných osob. Prostě zbraň se zámky Holland a Holland patřila k nákladné výbavě a odpovídala postavení a prestiži majitele. Je třeba poznamenat, že pořízení takové zbraně nebylo a není projevem prázdného snobismu, protože zbraň nepředstavovala a nepředstavuje jen vysokou cenu, ale především vysokou technickou, řemeslnou a uměleckou úroveň.

Bohužel se mnoho kvalitních, technicky a řemeslně luxusních zbraní nedochovalo. V éře socialismu velké množství cenných zbraní tehdejší státní zkušebna zbraní barbarsky zničila, samozřejmě bez souhlasu vlastníka zbraně, mnohdy jen pro výduť v hlavni nebo jinou závadu, kterou bylo možno odstranit např. výměnou hlavní, což by se u zbraní s drahými zámky typu Holland a Holland jednoznačně vyplatilo. Další část cenných zbraní byla vyvezena a kulturní dědictví po českých mistrech puškařích se tak značně zredukovalo i tímto způsobem. (převzato taktéž ze stejného článku)

Podstatná je výzdoba zbraně a její stav


O ceně zbraně a její trvalejší hodnotě rozhoduje také její výzdoba rytinami. U nás se výzdoba zbraně často podceňuje, ale na ceně zbraně se přitom může podílet velmi významně. Výzdoba jemnou filigránní arabeskovou, pražskou růžičkovou nebo anglickou květinovou rytinou anebo rytinou se zvířecími motivy může zvýšit cenu zbraně oproti holému provedení o pětinásobek až sedminásobek! Výzdoba zbraně rytinami a někdy i inkrustacemi drahými kovy dotváří technicky kvalitní zbraň v cenné umělecké dílo s vysokou kulturní hodnotou. Mistři rytci patří mezi uznávané umělecké řemeslníky a navíc návrhy pro jejich rytiny tvořili často významní výtvarní umělci. Připomeňme, že např. pro zbraně nejvyhledávanějšího českého puškaře 19. století, Vincence Antonína Lebedy, navrhovali rytiny také malíři Josef Mánes a Václav Sekal a že pro některé francouzské a české puškaře vzácně vytvořil secesní návrhy rytin Alfons Mucha a další umělci. Cenné jsou buď velmi jemné rytiny vyžadující několik desítek vrypů na milimetr čtvereční (např. u zbraní z puškařství Peter Hofer z rakouského Ferlachu) nebo rytiny hluboké, obvykle se zvířecími motivy, u nichž se oceňuje výtvarná i řemeslná stránka tvorby.

Konstrukčně a technicky dokonalé zbraně vyzdobené uměleckou rytinou nejsou potom „jen zbraně“, ale mají svůj punc jak špičkového puškařského řemesla, které stojí na vrcholu pyramidy všech černých řemesel, tak jedinečného výtvarného uměleckého a ryteckého ztvárnění.
Pro hodnocení zbraně je samozřejmostí plné zachování její funkčnosti, originality dílů a stavu nedotčeného korozí. Vypadané hlavně, což je vidět často zejména u špatně ošetřovaných brokovnic, mohou hodnotu zbraně snížit víceméně až na nulu.
Cennější jsou vždy signované zbraně, potvrzující původ u určitého puškaře.

O anglické arabesce, která je zmiňovaná, jsem napsala článek Anglická arabeska a o vykládání kovem (například zlatem) jsem psala v článku Taušírování. Abyste věděli, že to, co se píše v článku odpovídá potom rytecké praxi, na obrázcích jsou vidět motivy na zbraních, které jsem ryla já.

 

Závěr

Na tomto místě si dovolím malé osobní odbočení. Vždy, když jdu na hon nebo na jinou kolektivní loveckou akci, sleduji, jakou zbraň má kdo přes rameno. Je mi jasné a nijak se nad tím nepozastavuji, že ne každý si může dovolit drahou zbraň. Je však pro mne vnitřně úsměvné, když na hon přijede podnikatel několikamilionovým Mercedesem nebo Audi a na rameni se honosí sice dražší, ale přece jen konfekční zbraní, z puškařského řemeslného hlediska zcela obyčejným výrobkem, ale takovým, který je zrovna v módě. Zbraní, která nemá ducha a neplní ani reprezentační účel, jak by si třeba její majitel přál nebo jak se dokonce domnívá.

Bohužel u nás přetrvává nedocenění puškařské práce a rytecké výzdoby z doby socialistické myslivosti, kdy puškařské řemeslo bylo zrušeno a ke zbrani se přistupovalo jako ke kusu, který se často v hostinci vyměnil za láhev slivovice. Obecné nedocenění kvalitních zbraní a snaha potencionálních zájemců o starší kvalitní zbraně koupit co nejlevněji, usnadňuje vývoz českých zbraní za hranice ČR. Z praxe soudního znalce mohu potvrdit, že dnes se setkat s kvalitní, starší a hodnotnou zbraní se zámky Holland a Holland je úplnou vzácností a naprostou výjimkou.
Jiný přístup měli naši předkové, kteří neměli hluboko do kapsy a pořízení skutečně kvalitní a reprezentativní zbraně považovali za samozřejmost. Dokázali ocenit pravou a nefalšovanou puškařinu.

Vzhledem k rostoucím nákladům na řemeslnou výrobu roste i cena zbraní vyrobených v puškařských dílnách. Z aukcí Dorotheum a Sothebys, které se zabývají prodejem starších cenných zbraní, vyplývá, že cena kvalitních zbraní roste rychleji než průměrná inflace, což lze ostatně zjistit i z katalogů obchodních firem v řadě několika let. Je tedy zřejmé, že při pořízení kvalitní kulové jednušky od renomovaného puškaře, kulové kozlice nebo dvojáku, případně brokovnice se zámky Holland a Holland, nelze prodělat, protože zbraň si nejen udržuje svou cenovou úroveň, ale její hodnota dokonce časem roste, a je tak i dobrou finanční investicí. Kvalitní zbraň je jediným strojírenským výrobkem (mimo autoveteránů), který nepodléhá cenové amortizaci. Pokud je zbraň řádně udržovaná a zachovalá, můžeme při jejím dalším prodeji, jako použité zbraně, očekávat cenu, která někdy i výrazně přesáhne původní pořizovací náklady.

Osobně se domnívám, že pořízení kulové jednušky, kulové kozlice, dvojáku nebo brokovnice vyšší technické úrovně a z dobré puškařské dílny není žádným projevem snobismu, ale je výrazem myslivecké vyspělosti a současně i skutečně vysoké hodnoty a reprezentativní úrovně zbraně.
Závěrem lze konstatovat, že je rozhodně výhodnější investovat finanční prostředky i ve větším rozsahu do kvalitní zbraně než do luxusního automobilu.

Tenhle článek vyšel v roce 2007 (myslivost 2/2007) a podepsanými jsou Jiří Hanák, Karel Horký a Jiří Kasina. Článek se mi i po letech stejně líbí. Zbraň je nejen krásná ale i hodnotná investice. Na originální článek z Myslivosti se můžete podívat tady https://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2007/Unor—2007/Vyplati-se-investovat-do-zbrane-

Doufám, že pro vás byl článek zajímavý a dozvěděli jste se o rytectví zase z jiného úhlu pohledu. 

S láskou k rytectví

Iris

Chcete být v obraze a dozvědět se o dalších článcích a akcích? Přihlaste se k odběru Newsletteru na této stránce a nic vám neunikne! Vše dostanete e-mailem.